logo removebg preview

Lasteaed suvepuhkuselt tagasi

Lasteaed avatakse pärast kosutavat suvepuhkust laste vastuvõtuks 1. augustil 2022. 

1.-12. august on avatud üks rühm (Mummuksete rühmaruumis),  

1.-5. august on rühmas lastega Helena ja Heili ja Elisabett. 

 

Esialgu jätkame oma vanas asukohas (Pargi 8, Sõmerpalu alevik, Võru vald). 

 

Edasine info rühmade avamise ja töökorralduse kohta tuleb augusti alguses ELIISI.

 

Päikeselist suve!

Ootame oma meeskonda!

 

 

Võib olla pilt järgmisest: tekst sisuga: Sömerpalu lasteaed ootab oma meeskonda alates august 2022! abiÅpetajat (1,0) logopeedi (0,5) direktori asetäitjat (0,5) Nõuded Kandidaadile: Logopeed- kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; Direktori asetäitja- kvalifikatsiooninÅuetele vastav haridus ja töökogemus lasteaias; Abiõpetaja- üldkeskharidus ja lapsehoidja kutsetunnistus/ läbitudeekoolipedagoogika kursus Hille Kesa, 5372 8938 CV, motivatsioonikiri (kuni üks A4 või e- formaadis, näiteks video kujul max 3 minutit) ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 28. juuliks 2022 aadressil Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu, Pargi 8, Sõmerpalu alevik, Võru vald 66604 Võrumaa või e-posti aadressile <a href=See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud." />

HTMi juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/22 õppeaasta sügisel

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, veebruar 2022
 
 
Alljärgnevaga toome välja juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks. Juhiste näol on tegemist soovitustega, mida on võimaluse korral soovitav järgida. Konkreetsed otsused võtab vastu lasteaed või -hoid koostöös pidajaga, sõltuvalt kohapealsetest oludest ja võimalustest. Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144"Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded"alusel. Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt. 
 
Lasteaiaja -hoiu töökorraldus
• Kõikide tegevuste korraldamisel soovitame võimalusel järgida nn mullide põhimõtet ehk viia läbi tegevusi kindlates ja püsivates rühmakooslustes.
• Soovitame viibida lastega võimalikult palju õues. • Üritusi ja õppekäike soovitame korraldada võimalusel välitingimustes ja püsivates rühmakooslustes, ehk nn mullides.
• Soovitame võimalusel vältida eri rühmade laste ja lasteaia või -hoiu töötajate kokkupuuteid lasteaia ja -hoiu ühiskasutatavates ruumides.
• Lasteaedades ja -hoidudes, kus laste toitlustamine toimub söögisaalis,soovitame:
- hajutada söögiaegu nii, et ruumis viibiks korraga vähem lapsi;
- korraldada võimalusel toitlustus selliselt, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutuks;
- paigutada toitlustust korraldades lauad nii, et erinevad rühmad saaksid omavahel distantsi hoida.
• Kindlasti ei ole lubatud viia lasteaeda või -hoidu haigusnähtudega lapsi. 
 
Lapsevanemad ja külalised
• Soovitame võimalusel korraldada laste vastuvõtmise ja üleandmise õues.
• Lasteaia või -hoiu hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil.
• Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul soovitame kasutada virtuaalseid kanaleid.
• Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
- vaktsineerimiskuuri läbinud või
- COVID-19 haiguse läbi põdenud.
• Sündmuste korraldamisel soovitame järgida järgmisi ohutusmeetmeid:
- korraldada sündmus õues;
- piirata osalejate arvu;
- tagada hajutatus;
- tuletada osalejatele meelde, et haigustunnustega inimesed peavad jääma koju;
- võimaldada videosilla teel osalemine;
- kontrollida osalejate nakkusohutust;
- kõikidel osalejatel soovitame tungivalt kanda maski.
 
 
 

Soovitame kasulikku vaatamist-lugemist ...

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg Uued VOLDIKUD aitavad LAPSE KÕNE ARENGU PROBLEEME õigeaegselt ära tunda ja last aidata:

Rohkem infot: www.innove.ee

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas toetada 6–7-aastase lapse kõne arengut?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Mis juhtub, kui sa lapsele piire ei sea ja lased tal ise kõike otsustada?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Vaata ühe minuti LOENGUT: Millal on lapsed kooliks valmis?

 
 

 

Kasulikud lingid

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Talvised aialinnud

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Tervelt ja ohutult

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Kuidas vältida koolieelikute vigastusi?

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Hammaste eest hoolitsemine

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Suukool

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Liikluskasvatus

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Maanteeamet

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Prügimäng

http://lepatriinud.ee/images/lill.jpg  Eesti Lastekirjanduse Keskus

 

 

 

Laste õues viibimise aeg talvelTERMOMEETER

 Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20 kraadi C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15kraadi C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

Tegelikku toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse http://www.ilmateenistus.ee/ andmete alusel.

Alus: Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 § 14 lg7, 9
„Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".