logo removebg preview

Robootika

                                   

Alates 2019.a sügisest on tänu osalemisele HITSA Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus lasteaias kasutusel Bee–Bot, Blue–Bot ning Ozobot Bit robotid. Robootilisi vahendeid kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuste mitmekesistamiseks Mummukeste ja Põnnikeste rühmas vähemalt kord nädalas.

HITSA poolt kinnitatud ProgeTiigri seadmete soetamise rahaline maht oli kokku 2644.03 eurot, millest 2247.43 eurot on HITSA poolne sihtfinantseering ja 396.6 eurot sihtfinantseeringu saaja omafinantseering.

LEPATRIINUDE ROBOOTIKA BLOGI →