logo

Lasteaia personal

Meie lasteaias töötavad:

Direktor: Hille Kesa
Direktori asetäitja: Marju Varblane
 
LEPATRIINU8
Liikumis - ja muusikaõpetaja, tantsuringi juhendaja: Helena Helekivi

Eripedagoog: Kristi Serv

ÕPETAJAD:

Täpikeste rühma õpetajad: Laine Kallas ja Annela Haug
Täpikeste rühma õpetaja abi: Karmen Kannes

Mummukeste rühma õpetajad: Helgi Vattis ja Jaana Promvalds
Mummukeste rühma õpetaja abi: Sirle Taalfeld

Põnnikeste rühma õpetajad: Kairi Kaas ja Krislyn Tamm
Põnnikeste rühma õpetaja abi: Svetlana Tammesoo

                                                                                      lepatriinu tagur

Kokk: Külli Štubis                                
Perenaine: Aili Hütt