logo removebg preview

Terviseedendus

Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu kuulub TEL võrgustikku alates 2001. aastast

TEL tähendab terve laps ehk tervist edendav lasteaed.TEL
Tervist edendava lasteaia põhimõtted:

• Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel
• Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine
• Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine

Sõmerpalu LA Lepatriinu tervisemeeskonda kuuluvad 2021/2022 õppeaastal:

Kairi Kaas
Kreete Aljes
Helena Helekivi
Külli Štubis
Jaana Kõvatu
Mirvet Kulberg
 

Tervisemeeskonna tegevuskava:

8. september kell 13.00 tervisemeeskonna koosolek. Tegevuskava bioloogilistest ohuteguritest tuleneva õnnetusohu puhul koostamine.