logo removebg preview

MUMMUKESED

Mummukeste rühmas käivad 4-6 aastased lapsed.
Meie rühma maskottideks on kaks mummukest - poiss ja tüdruk, kes osalevad koos lastega erinevates tegevustes. 
 
Rühmameeskonda kuuluvad:
Õpetajad: Grete Kuuda ja Sigrid Plakso
Õpetaja abi: Anneliis Evestus
Muusika ja liikumine: Helena Helekivi
 
2020 aasta jaanuarist on meie rühmas kasutusel õppeprogramm "Samm-sammult".

Samm-sammult õppeprogramm on tõenduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.

Programmi "Samm-sammult" käigus käsitletavad teemad:

1.osa: ÕPIOSKUSED

 • Kuulamine
 • Keskendumine
 • Juhiste järgimine
 • Sisekõne
 • Positiivne enesekehtestamine

2.osa: EMPAATIA

 • Tunnete äratundmine
 • Märkide otsimine
 • Sarnasused ja erinevused
 • Tunded muutuvad
 • Kui midagi juhtub kogemata
 • Hoolimine ja aitamine

3.osa: TUGEVATE TUNNETEGA TOIMETULEK

 • Enda tunnete tundma õppimine
 • Tugevad tunded
 • Vihaga toimetulek
 • Sisekõne tugevate tunnetega toimetulemiseks
 • Murega toimetulek

3.osa: PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

 • Probleemide lahendamine
 • Õiglase mängu viisid
 • Mängu kutsumine
 • Kui sind solvatakse

Alamkategooriaid